POLSKA

Polskie tablice rejestracyjne

Polskie tablice rejestracyjne zniszczone lub utracone oraz tzw. trzecia tablica (od 2016 roku obowiązują w naszym kraju przepisy umożliwiające uzyskanie trzeciej tablicy rejestracyjnej np. do bagażnika rowerowego) mogą być dorobione i wydane wyłącznie w tym Wydziale Komunikacji, który dokonał rejestracji pojazdu. Podstawą wydania nowej tablicy, tablic lub trzeciej tablicy jest złożenie adekwatnego wniosku. Procedura trwa kilka dni.

Jest to jedyny sposób dorobienia polskiej tablicy rejestracyjne.